SINGAPORE   .   SHANGHAI   .   BEIJING   .   GUANGZHOU   .   NANCHANG   .   TOKYO   .   INDONESIA